Šodien:

Aktualitātes

Gulbenes novada 7. Senioru svētki
2016. gada 1. jūlijā Stāmerienā

Senioru svētki Stāmerienā

Jūlija pirmajā dienā notika Gulbenes novada pensionāru biedrības „Atspulgs 5” organizētie visa novada pensionāru biedrību 7. senioru svētki. Šo svētku moto bija „Mēs - Stāmeriena, tev!” . Tas bija izvēlēts ar nozīmi, jo svētki notika Stāmerienas parkā tieši vecās pils priekšā...
- > Lasīt tālāk Dz.Žildes rakstu par senioru svētku norisi


6. augustā visi laipni aicināti uz Mazirbi -
uz gadskārtējiem Līvu svētkiem “Līvi starp zemi un jūru”

2016. gada 6. augustā Mazirbē notiks gadskārtējie Līvu svētki “Līvi starp zemi un jūru”. Tradicionāli tos ievadīs svētku dievkalpojums Mazirbes luterāņu baznīcā. Pēc svētku svinīgas atklāšanaspie Lībiešu tautas nama sekos svētku dalībnieku gājiens uz jūrmalu, lai saņemtu laba vēlējumus svētku dienai no Jūras mātes un kopā ieskandinātu zemes un jūras melodijas. Svētku dienas gaitā tiks atvērta “Lībiešu gadagrāmata 2016”. Viens no galvenajiem līviem starp zemi un jūru šogad ir Jānis Princis seniors – pirmais rietumlībiešu kultūras darbinieks, zvejnieks, jūrnieks, skolotājs, kuram šogad 220. Viņa veikums lībiešu un latviešu kultūrvēsturē, neparastais dzīvesstāsts un personība uzrunās ikvienu svētku dalībnieku un interesentu. Svētkos Mazirbē tautas nostāstus teiks un dziesmas izdziedās aktrise Zane Jančevska programmā “Dziesmu Dance”. Tartu Universitātes tautas deju ansamblis tā vadītājas Aveli Asberes (Asber) vadībā izdejos gan igauņu tautas dejas, gan arī mūsdienu deju kompozīcijas. Pievakarē svētku dalībnieki atkal būs starp zemi un jūru – Uguns rituālā jūras malā. Svētku izskaņā - zaļumballe līdz rītam kopā ar Zaļā Galma Kapelu. Dienu iepriekš – 5. augustā - Mazirbes luterāņu baznīcā svētkus ieskandinās Salaspils jauktais koris “Lōja” diriģenta Ģirta Gailīša vadībā. Koncerta sākums – plkst.20:00.


Seniori piedalās VAS "Latvijas dzelzceļš" kampaņā
par drošu dzelzceļa šķērsošanu

VAS Latvijas Dzelzceļš kampaņa par drošu dzelzceļa šķērsošanu

Latvijas dzelzceļš šī gada maijā uzsāka kampaņu par drošu dzelzceļa šķērsošanu, ar mērķi mazināt uz dzelzceļa bojā gājušo un ievainoto skaitu un veicināt drošības pasākumu ievērošanu. Kampaņā atjautīgā un draudzīgā veidā seniori tika mudināti nepārvērtēt savas spējas dzelzceļa tuvumā un apzināties, ka ar gadiem reakcijas ātrums un fiziskās spējas samazinās...
- > Lasīt visu Dz.Žildes rakstu un skatīt bildes


KOPĀ VARAM!
"Tautas palīdzības fonda" aktīvisti
ciemojas sociālās aprūpes centrā "Veģi"

Tautas palīdzības fonda aktīvisti Veģos

Ar valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles „Veģi” iemītniekiem mūs saista jau vairāku gadu cieša sadarbība. Kopā ar „Tautas palīdzības fonds” aktīvistiem šurp dodamies gan ar koncerta priekšnesumiem svētku reizēs, gan ikdienā ar fonda sarūpētiem pārsteigumiem. Arī 21. jūnijā mēs, „Tautas palīdzības fonds” aktīvisti, priekšsēdētāja Velta Cimdiņa (Rīgas Zemgales priekšpilsētas pensionāru biedrība) un Dzintra Žilde (LPF) devāmies pie „Veģu” bērniem ar dažādām dāvanām, Līgo svētku pašdarinātiem vainadziņiem un gādīgi sarūpētām ikdienas mantām...
- > Lasīt visu Dz.Žildes rakstu un skatīt bildes


Informācija un atbalsts senioriem -
ZVANU CENTRS
Tālruņi: 20224913, 25643438, 29438355

Senioru zvanu centrs

Rīgas domes Labklājības departaments īsteno ES līdzfinansētu projektu -„Būsim aktīvi! – Vecāka gadagājuma cilvēku sociālās izolētības mazināšana caur brīvprātīgo darbu Igaunijā, Latvijā un Somijā”. Viena no būtiskākajām projekta aktivitātēm Rīgā ir īpaša zvanu centra atvēršana, kurā pēc brīvprātības principa darbosies vecāka gadagājuma cilvēki. Zvanu centrā darbosies seniori, kuri atbildēs uz citu senioru zvaniem vai zvanīs paši, ja viņu redzeslokā nonāks vientuļas personas, kam nepieciešams atbalsts un uzklausīšana. Bieži vien izrunāšanās ir viens no nepieciešamākajiem atbalstiem, kā laikā saruna par cilvēka aktuālajiem notikumiem vai informācija par veidiem, kā aktīvi un sabiedriski pavadīt savu ikdienu, sniedz emocionālu atbalstu un sajūtu – Es neesmu viens…
Zvanu centrs darbosies 8 mēnešus - no 2016. gada februāra līdz 2016.gada septembra beigām.
Zvanu centra darba laiks: katru darba dienu, 4 stundas dienā (no 10:00 līdz 14.00).
Seniori, kuriem nepieciešama informācija vai atbalsts, aicināti zvanīt pa tālruni: 20224913, 25643438, 29438355.


Latvijas Pensionāru federācijas vadība
viesos pie Kuldīgas un Saldus pilsētas pensionāriem

Tagad lasiet arī Annas Kudeiko rakstu

Saldus pilsētas pensionāri

LPF valde un revīzijas komisija vasaras atvaļinājuma sākumu iezīmēja ar pieredzes apmaiņas braucienu pie Kuldīgas un Saldus pensionāriem. Šī gada 20. jūnijā rīta pusē ieņēmām vietas nelielā autobusā, lai dotos, pirmkārt, uz skaisto, senatnīgo Kuldīgu, pilsētu ar visgarāko akmens tiltu un platāko ūdens kritumu - rumbu Eiropā, un lidojošām zivīm...
- > Lasīt visu A.Kudeiko rakstu


ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS SENIORIEM
Friziera pakalpojumi ar 50% atlaidi

Skaistumkopšanas salons "Melodija" piedāvā senioriem friziera pakalpojumus ar 50% atlaidi.
Pierakstīšanās pa tālruni: 67229309.

- > Skatīt piedāvājumu


Latvijas Pensionāru federācijas
2016. gada 6. jūnija Valdes lēmums

LPF logo

1. Deleģēt piedalīties Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba grupas sēdē LPF priekšsēdētāja vietnieces Dzintru Žildi un Sarmīti Kreceri. LPF iestāties par piemaksas palielināšanu pie pensijām par darba stāžu līdz 1996.gadam kā efektīvāko priekšlikumu nabadzības mazināšanai pensionāru vidū. Atbalstīt priekšlikumus par palielinātu indeksāciju pensionāriem ar lielu darba stāžu un pensiju palielināšanu pensionāriem, kas pensionējušies priekšlaicīgi no smagiem un kaitīgiem darba apstākļiem.

2. Deleģēt piedalīties Ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda sanāksmē LPF Valdes locekli Andi Ozoliņu.

3. LPF Valdei veikt Rīgas pensionāru organizāciju konferences sagatavošanas pasākumus š.g. augustā – septembrī.

4. LPF Valdei turpināt darbu pie sadarbības projekta ar “Latvijas aptieku” avīzes “Latvijas Pensionārs” izdošanai jaunā veidolā.


TAVAS ATMIŅAS LATVIJAS NĀKOTNEI

atmiņas

Piedalies projektā –
TAVAS ATMIŅAS LATVIJAS NĀKOTNEI.
Visi interesenti tiek aicināti “atmiņu lādē” atstāt savas, savas ģimenes atmiņas, pārdomas un mākslinieciskās refleksijas, kā arī vīzijas par Latvijas nākotni – vai nu elektroniski, vai nogādājot tās līdz “atmiņu lādei” Ģertrūdes ielas teātrī, Gētes institūtā Rīgā vai Žaņa Lipkes memoriālā. “Atmiņu lādes” tiks atvērtas 2016. gada augustā. Projekta centrālais notikums un rezultāts ir jauna teātra izrāde, kas top no šīs “atmiņu arheoloģijas”, atmiņu fragmentiem un nākotnes vīzijām. Darbs, kas taps, par pamatu ņemot iegūtos stāstus, tiks iekļauts Ģertrūdes ielas teātra programmā, kā arī plānotas tā viesizrādes reģionos Latvijā.
IESŪTĪT ATMIŅAS LĪDZ 2016. GADA 15. AUGUSTAM.
Vairāk lasīt – Ģertrūdes ielas teātra mājaslapā vai Gētes institūta mājaslapā.


Iznācis izdevuma "Latvijas Pensionārs"
jūnija numurs

Jaunajā numurā lasiet:
- A.Siliņa, LPF priekšsēdētāja, rakstu “Prioritātes noteiktas. Kas tālāk?”,
- LPF 2016. gada 16. maija Domes sēdes lēmumu,
- J.Felsberga, LPF Pensiju komisijas vadītāja, rakstu “Par pensionāra patēriņa grozu”,
- M.Žarskas, LPF Juridisko lietu speciālistes, rakstu “KĀPĒC zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā?”,
- Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) paziņojumu par pārskatīto pensiju izmaksu,
- interviju ar LPF Valdes un Veselības komisijas loceklēm A.Kušķi, M.Musti un B.Ripu,
- Dz.Žildes, LPF priekšsēdētājas vietnieces, rakstus “Eiropas Parlaments prasa samazināt apkures rēķinus trūcīgām ģimenēm” un “Kopā varam!”,
- “Latvijas Aptiekas” jaunumus,
- “Lauku ceļotāja” īpašos piedāvājumus senioriem – iespējām nobaudīt laukos ražotos un gatavotos gardumus.


VSAA informē:
sākusies pārskatīto 2010. gada pensiju izmaksa

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir uzsākusi izmaksāt pensijas, kas pārskatītas no 2016.gada 1.janvāra, piemērojot koriģētos algu indeksus. Ja pensija ir lielāka nekā iepriekš saņemtā pensija, tad starpība tiek izmaksāta vienā summā par visu pagājušo periodu.
VSAA vērš uzmanību, ka pārskatīšanas rezultātā ne visu pensiju apmēri mainīsies.
Vecuma pensijas apmērs tiks saglabāts iepriekšējā apmērā ja:
1) vecuma pensija bija piešķirta minimālajā apmērā un pārskatīšanas rezultātā aprēķinātais vecuma pensijas apmērs nesasniedz minimālo apmēru;
2) vecuma pensija piešķirta iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdienas pensijas apmērā, un pārskatīšanas rezultātā aprēķinātais vecuma pensijas apmērs nesasniedz iepriekš saņemtās invaliditātes vai izdienas pensijas apmēru;
3) vecuma pensija, kas piešķirta pirms 2010.gada, katru gadu ir pārrēķināta par papildus uzkrāto pensijas kapitālu.
Tiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs būs palielinājies, VSAA uz pensionāra deklarētās dzīves vietas adresi nosūtīs lēmumu par jauno pensijas apmēru.
VSAA vērš uzmanību, ka jaunajā pensijas apmērā nav ietverta iepriekš piešķirtā piemaksa pie pensijas, kuras apmērs netiek pārskatīts, un tāpēc lēmumā nav norādīts. Iepriekš piešķirtā piemaksa pie pensijas tiek izmaksāta vienlaicīgi ar pārskatīto pensiju.
Pensijas saņēmējiem, kuriem pensija pārsniedz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu 235 eiro mēnesī, (ja nav papildus atvieglojumi), no summas, kas pārsniedz neapliekamo minimumu, VSAA ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 procentu apmērā.
Ja pensijas starpība tiek izmaksāta pirms regulārās mēneša pensijas izmaksas, to izmaksā bez IIN ieturējumiem, bet visu kopējo IIN summu gan no izmaksātās pensijas starpības, gan regulārās mēneša pensijas VSAA ietur no regulārās mēneša pensijas. Tāpēc regulārā mēneša pensija, ko saņem tajā mēnesī, kurā pirms tam izmaksāta pensijas starpība, var būt samazinātā apmērā.
2016.gadā tiek pārskatītas 2010.gadā piešķirtās un 2010.gadā par uzkrāto pensijas kapitālu pēc pensijas piešķiršanas pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas kopumā vairāk kā 34 tūkstošiem pensionāru.


Senioru forums Valmierā

Senioru forums Valmierā

22. aprīlī Ogres pensionāru biedrības pārstāvji un Ogres novada Domes priekšsēdētāja vietniece Ilga Vecziediņa līdz ar citu Latvijas novadu biedrību un apvienību pārstāvjiem bija uzaicināti piedalīties forumā „Sabiedrības veiksmīgas novecošanas izaicinājumi Latvijā”...
- > Lasīt tālāk A.Kudeiko rakstu par senioru forumu Valmierā


LPF priekšsēdētājs A.Siliņš: Vai es balsošu par portālā “manabalss.lv” izsludināto parakstu vākšanu par pensijām bez nodokļiem?

Andris Siliņš

Atbilde ir – viennozīmīgi “NĒ”, kaut gan tas palielinātu manus ienākumus par kādiem simts eiro mēnesī. Kāpēc? Vismaz 60% pensionāru pensijas ir mazākas par šodien spēkā esošo neapliekamo minimumu 235 eiro mēnesī, tātad viņiem pensijas paliks iepriekšējā līmenī...
Lasīt tālāk A.Siliņa viedokli - >


LATVIJAS SENIORU ROKDARBI

LATVIJAS SENIORU ROKDARBI

Latvijas senioru rokdarbi - tā ir brīvprātīga jauniešu iniciatīva, kas uzrunā līdzcilvēkus senioru vecumā, kuri ir radoši, uzņēmīgi, aktīvi, ar savām rokām veidojot lieliskus izstrādājumus. Šo jauniešu mērķis ir atbalstīt seniorus - rokdarbniekus, palīdzot ieraudzīt viņu izstrādājumus publiski- ar mērķi tiem atrast Latvijā darinātu roku darbu cienītājus! Lai iesaistītos šajā pasākumā sākumā nepieciešams roku darbus nofotografēt un izveidot aprakstu par autoru, nosakot arī vēlamo cenu. Šo informāciju jāsūta uz e-pastu: qq@inbox.lv vai jāsazinās ar jauniešiem Facebook.com lapā "Latvijas senioru rokdarbi". Procentus jaunieši neietur, jo šī ir iniciatīva, ko viņi attīsta. Visus maksājumus jaunieši veic ar bankas starpniecību.
Ja seniors ir pašnodarbināta persona, un maksā nodokli, tad pircējs var sazināties ar viņu pa tiešo, bet ja seniors nav pašnodarbināta persona, tad maksājumi tiek veikti caur biedrības kontu.


Latvijas Pensionāru federācijas jaunumi
tagad arī FACEBOOK.COM

Facebook logo

Tagad Latvijas Pensionāru federācijas jaunumiem varat sekot līdzi arī mūsu Facebook.com kontā:
https://www.facebook.com/latvijaspensionarufederacija.lpf


Iznācis Latvijas Pensionāru federācijas
pirmais informatīvais biļetens krievu valodā

LPF informatīvais biļetens

Iznācis pirmais Latvijas Pensionāru federācijas informatīvais biļetens krievu valodā. Par iespējām iegādāties biļetenu lūdzu interesēties federācijā pa tālruni: 67 27 67 89 vai pa e-pastu: lpf1@inbox.lv.


Par finansējumu Latvijas Pensionāru federācijai

Saeima

No Valsts budžeta 2016. gadam Latvijas Pensionāru federācijai piešķirts finansējums 16 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai. No šiem līdzekļiem paredzēts apmaksāt telpu nomu, biroja tehniku un sakaru pakalpojumus, avīzes “Latvijas Pensionārs” izdošanu, ceļa izdevumus LPF Valdes un Domes locekļiem, pasākumu finansēšanu reģionos.

Skatīt LPF atskaiti par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2015. gadā - >


Sociālās politikas eksperts Ruta Zilvere:
Seniori un nabadzība

seniori un nabadziba

Ne visas iedzīvotāju grupas nabadzības risks skar vienādā mērā. Šoreiz paskatīsimies, kas notiek ar ienākumu situāciju senioriem. Kā secinājusi Centrālā Statistikas pārvalde ”2014. gadā būtiski palielinājies iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam (no 27,6 % 2013. gadā līdz 34,6 % 2014. gadā). Ja persona vecumā virs 65 gadiem dzīvo viena pati, tad nabadzības risks šāda tipa mājsaimniecībai pieauga vēl straujāk - no 51,1 % 2013. gadā līdz 67,4 % 2014. gadā"...
Lasīt visu Rutas Zilveres rakstu- >


ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS SENIORIEM
Splendid Palace kinoseanss senioriem

Katra mēneša pēdējā otrdienā pulksten 13:00 kinoteātris Splendid Palace, Rīgā, Elizabetes ielā 61, aicina seniorus uz kinoseansu.
Sekojiet līdzi informācijai Splendid Palace un LPF mājaslapās.


Saeima atbalsta lielāku pensiju indeksāciju no 2017. gada

Saeimas sēžu zāle

Saeima 10. martā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par valsts pensijām”, kas paredz no 2017. gada pensiju indeksācijas aprēķinā ņemt vērā 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa līdzšinējo 25 procentu vietā.
“Pensiju indeksācija zināmā mērā atspoguļo ekonomisko situāciju valstī – jo lielāka inflācija un algu pieaugums, jo lielāku papildinājumu saviem ienākumiem ik gadu saņem pensionāri. Šie likuma grozījumi dos lielāku pensiju indeksāciju tieši saistībā ar algas pieaugumu valstī. Likuma izmaiņas izstrādātas sadarbībā ar Labklājības ministriju, apzinot valsts budžeta līdzekļus, kas būs nepieciešami pensiju palielināšanai,” norāda par likumprojekta virzību atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.
Prognozējamais pensiju pieauguma indekss saskaņā ar likuma grozījumiem 2017.gadā būs 1,0408, bet divos nākamajos gados – 1,0413.

Saeimas Preses dienesta informācija


IEPAZĪSTIETIES
Senioru atlaižu karte “Silver Suitcase” (Sudraba Ceļasoma)

Senioru atlaižu karte Sudrba ceļasoma

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir izstrādājis jaunu piedāvājumu Latvijas un ārzemju senioriem vecumā virs 55 gadiem. Piedāvājumu apzīmē simbols “Sudraba ceļasoma” jeb angļu valodā - “Silver Suitcase”, pēc kura seniori varēs atrast sev draudzīgas vietas, ceļojumus ar atlaidēm un speciālus pakalpojumus tieši šai vecuma grupai, savukārt seniora karte būs tā, kas jāuzrāda, lai saņemtu atlaides vai citus īpašos piedāvājumus.
Karte galvenokārt nodrošina atlaides ārpus aktīvās tūrisma sezonas (15.06.-01.09.) un svētkiem (Jāņi, Jaunais gads u.c.), tomēr ir uzņēmēji, kas piešķirs atlaides arī sezonas laikā.
Lasīt vairāk - >


Senioriem draudzīgo tūrisma mītņu un apskates vietu piedāvājumi atrodami internetā: www.celotajs.lv/seniors


Parakstīšanās uz izdevumu "Latvijas Pensionārs"

Visi interesenti laipni aicināti abonēt izdevumu
"Latvijas Pensionārs".

2016.gadā paredzētas izmaiņas abonēšanas maksā:
individuālajiem pasūtītājiem maksa tiek pazemināta līdz 5 eiro, kas ir mazāk par avīzes izsūtīšanas reālajām izmaksām, bet organizācijām abonēšanas maksa tiek nedaudz palielināta - vienam eksemplāram 20 eiro.
Atgādinām, ka biedru maksas federacijā nav.

ŠEIT ir pieejama abonēšanas veidlapa ORGANIZĀCIJĀM,

ŠEIT ir pieejama abonēšanas veidlapa INDIVIDUĀLAJIEM PASŪTĪTĀJIEM,
kurās varat iepazīties ar cenām, kā arī izdrukāt tās un aizpildīt. Veidlapu lūdzam nogādāt Latvijas Pensionāru federācijā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 - 220 kabinetā.
Izdevums "Latvijas Pensionārs" iznāk reizi mēnesī.


Vēstījums aktīviem senioriem

ESEB logo

Biedrība „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (ESEB), kura nodarbojas ar sabiedrības, politikas veidotāju un finanšu institūciju informēšanu par dzīvojamā fonda stāvokli. Mūsu mērķis ir rast risinājumu drošu, siltu un komfortablu mājokļu trūkumam Latvijā.
Meklējam aktīvus seniorus no visas Latvijas, kuri vēlētos atbalstīt organizācijas pūles un piedalīties aktivitātēs, lai nodrošinātu drošus un siltus mājokļus Latvijas iedzīvotājiem, kas mitinās daudzdzīvokļu ēkās.
Mēs meklējam cilvēkus ar pieredzi darbā ar administrācijas jautājumiem un datu analīzē, kā arī cilvēkus, kuri ir strādājuši ēku apsaimniekošanas uzņēmumos, pašvaldību institūcijās un enerģētikas nozarē. Būsim priecīgi arī saņemt jebkura interesanta zvanu vai atbildi, kam nav pieredze uzskaitītajās jomās.

Kristaps Zvaigznītis
Tālrunis: 29117126
kristaps@ekubirojs.lv
www.ekubirojs.lv


Lattelecom īpašā Senioru programma

Lattelecom kā pirmais telekomunikāciju uzņēmums Latvijā ir izstrādājis īpašu Senioru programmu, kas ietver bezmaksas apmācību iespējas un īpašu komplekta piedāvājumu tikai senioriem...

Par Lattelecom īpašo Senioru programmu
-> lasīt tālāk

Par Lattelecom īpašo Senioru komplektu
-> lasīt tālāk

Senioru rokasgrāmata -> lasīt tālāk
>