<-Atpakaļ

Šodien:

Radoši seniori

Latvijas Pensionāru federācijai - 25 gadi

Aizskanējušas Latvijas Pensionāru federācijas
25 gadu jubilejas svinības

Kā Līgo naktī pāri kalniem aizskanēja līgo dziesmas, tā skaisti, skanīgi, cienīgi, jautri un brīnišķīgi aizskanēja sarīkotais LPF 25 gadu atceres pasākums.

Kā spožas saulītes pie viesu un dalībnieku reģistrācijas galda visus sagaidīja smaidošas un mirdzošas valdes locekles Brigita un Austra un sekretāre Inese.

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Arodbiedrības konferenču zāle bija izpušķota un radīja ļoti svinīgu iespaidu pateicoties LPF priekšsēdētāja Andra Siliņa un valdes locekļu - Dzintras Žildes, Sarmītes Kreceres, Brigitas Ripas un citu aktīvai darbībai.

Lūgtie viesi no valdības, Saeimas un sadarbības organizācijām izvietojās pie galdiņiem priekšpusē, bet svinīgas sanāksmes vadītāji LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš ar vietniecēm Dzintru Žildi un Sarmīti Kreceri pretī pārējiem pie galdiņiem.

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Sanāksmi atklāja Andris Siliņš, bet plašāku ieskatu par aizvadītiem 25 gadiem sniedza federāciju visilgāk vadījusī priekšsēdētāja, bet tagad Goda priekšsēdētāja Aina Verze.

Sanāksmes pauzēs telpu pieskandināja ar dziesmām RLB pensionēto skolotāju ansamblis „Saskaņa” ar vadītāju Egīlu Nobrūtu un Saulkrastu vokālais ansamblis.

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF piekšsēdētāja vietnieces Dzintra un Sarmīte nolasīja LR Ministru prezidenta un LR Saeimas priekšsēdētājas apsveikumus. Ar apsveikumu uzstājās Labklājības Ministrs Jānis Reirs, Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, un daudzi citi.

Ar grandiozu rožu klēpi un grāmatu saini federāciju sveica Norvik Bankas pārstāvji. Federācija saņēma apsveikumus no Latvijas Aptiekas pārstāves, Arodbiedrības vadītāja un daudziem, daudziem citiem sadarbības partneriem. LPF priekšsēdētājs A.Siliņš visiem pasniedza atmiņas suvenīrus un ziedus.

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Jautra un rosīga notika LPF Pateicības rakstu, suvenīru, garo lietussargu un ziedu pasniegšana LPF vecbiedriem un tagadējiem ilgi strādājošiem valdes locekļiem. Šīs kolosālās veltes saņēma Daugavpils pensionāru apvienības vadītāja Zofija Zujeva un Rīgas Vidzemes priekšpilsētas Pensionāru biedrības priekšsēdētāja – Lillija Škutāne, valdes locekles Aija Kuške, Antoņina Ružāne, Austra Kokoreviča, Ārija Šekstello, Jānis Felsbergs, Māra Nāruka, Maruta Muste, Goda priekšsēdētāja Aina Verze.

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Pateicības rakstus saņēma bijušais laikraksta „Latvijas Pensionārs” redaktors Kārlis Bormanis, Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Anna Kudeiko un revīzijas komisijas locekle Genovefa Broka, Jēkabpils pensionāru apvienības ilggadēja un aktīvā vadītāja Biruta Jemeļjanova, LPF priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Krecere u.c. Arī otrā vietniece Dzintra Žilde un sekretāre I.Siliņa sajūsminātas saņēma garo lietussargu un rozi. Paldies saņēma grāmatvede J.Bārtule, valdes locekle Brigita Ripa u.c.

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Vienreizējs bija brīvais mikrofons, sveikt gāja veselas grupas no Latgales, kopā ar koncerta dalībniekiem visi nodziedājām „Nevis slinkojot un pūstot”.

Pie kafijas tases turpinājās izdomas bagātie sveikšanas numuri, tika ienestas vīna glāzes un skanēja sirsnīgi tosti.

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Paldies, visiem šī skaistā un svarīgā pasākuma organizētājiem par lielo ieguldīto darbu, izdomas bagātību, kas visiem sildīs sirdis ar neaizmirstamajām svinību atmiņām.

LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētājas Annas Kudeiko teksts un fotogrāfijas
2017. gada 25. novembrī