<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB)
rubrika
"LAI DZĪVOTU KOMFORTĀ"

Vai mūsu mājas ir drošas un kam par to jārūpējas?

Lielākā daļa no mums dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Daudzi ir ieguldījuši līdzekļus savu dzīvokļu remontos un uzlabošanā, taču, kas notiek ar pašu ēku?

Daudzdzīvokļu mājas tika būvētas kādam noteiktam laika posmam. Šobrīd daudzi Latvijas iedzīvotāji dzīvo ēkās, kuru ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām. Ko darīt? Vai celt jaunas ēkas vai atjaunot jau uzceltās? Vai mūsu mājas ir drošas, un kam par to būtu jārūpējas?

2012. gada 4. jūlijā tika dibināts "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" (ESEB) - bezpeļņas organizācija – biedrība ar mērķi informēt sabiedrību, politikas veidotājus un finanšu institūcijas par dzīvojamo un publisko ēku fonda pašreizējo stāvokli un piedāvāt risinājumus, kā padarīt ēkas drošākas, siltākas, komfortablākas un pieejamākas Latvijas iedzīvotājiem.

Sniedzot šo informāciju un izglītojot dzīvokļu īpašniekus, ESEB vēlas panākt dzīvokļu īpašnieku lielāku iesaisti ēku uzturēšanas jautājumu risināšanā, iedrošināt rīkoties, lai uzlabotu savus dzīves apstākļus un apkārtējo vidi. ESEB rūpējas arī par to, lai pub-liskajās diskusijās un lēmumu pieņemšanas procesos tiek pārstāvētas dzīvokļu īpaš-nieku intereses.

Biedrībā darbojas speciālisti, kas palīdz iedzīvotājiem izprast un risināt jautājumus par māju tehnisko stāvokli, iespējām tās atjaunot, kā arī palīdz šo jautājumu risināšanā sadarbībā ar namu apsaimniekotajiem.

Nozīmīgākie sasniegumi, ko ESEB ir panācis savas darbības laikā, ir saistīti ar ES fondu atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitates uzlabošanai, proti, tā šobrīd paredz, ka projektu atmaksāšanās laiks ir 20 gadi un projektu attiecināmās izmaksās var iekļaut izdevumus par ventilācijas sistēmas ierīkošanu vai uzlabošanu.

Ar šo rakstu ESEB aizsāk rakstu sēriju, kurā skaidros dzīvokļu īpašniekiem par ēku apsaimniekošanu un uzturēšanu saistītos jautājumus, t.sk. kā efektīvāk sadarboties ar namu apsaimniekotājiem, kā piesaistīt finansējumu savu ēku atjaunošanai u.c.

Kopīgiem spēkiem mēs varam sakārtot vidi sev apkārt, un atjaunot savas mājas!

Plašāku informāciju par ēku visaptverošu atjaunošanu varat iegūt www.sharex.lv.

Sekojiet raksta turpinājumiem!

Marija Žarska,
ESEB speciāliste
e-pasts: marija.zarska@ekubirojs.lv

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo