<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes. Arhīvs.

Latvijas Pensionāru federācijas Valdes
ATKLĀTĀ VĒSTULE
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei

LPF logo

Latvijas pensionāru federācija (LPF) 2018.gada 18. augustā organizēja pirmos Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētkus “Latvijas seniori – valsts simtgadei”, kuros piedalījās 42 ansambļi no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales ar vairāk par 500 dalībniekiem. Svētki norisinājās K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” Dobeles novadā. Daudzi seniori un to organizācijas pauž neizpratni un sašutumu par to, ka valsts masu mēdiji nesniedza nekādu informāciju par vecākajai paaudzei nozīmīgo pasākumu, neraugoties uz to, ka LPF nosūtīja informāciju par šo pasākumu BNS, LETA, valsts televīzijai un radio.
Seniori uzskata, ka valsts masu mediji velta senioru dzīves atspoguļojumam nepiedodami maz uzmanības, aizmirstot, ka pensionāriem svarīgi nav tikai pensiju un pabalstu jautājumi. Seniori ņem aktīvu dalību dažādu sabiedrisko organizāciju aktivitātēs, tajā skaitā dziesmu svētku sagatavošanā, latvisko tradīciju izkopšanā, jaunatnes izglītošanā. Praktiski nekāda informācija valsts iedzīvotājiem netiek sniegta par senioru dalību starptautiskās sacensībās, kurās Latvijas pārstāvji izcīna pasaules un Eiropas čempionātu medaļas (basketbols, volejbols u.c.), senioru skatījumā nepiedodami maz ir tematisku raidījumu radio un televīzijā par vecāko paaudzi interesējošām tēmām. Par situāciju ar pensionārus interesējošu jautājumu nepietiekamu atspoguļošanu valsts masu mēdijos Latvijas pensionāru federācija pauda nostāju 2015.gadā, pieņemot attiecīgu rezolūciju.
Latvijas pensionāru federācijas Valde, ceturtās daļas valsts iedzīvotāju vārdā, lūdz turpmāk pievērst lielāku uzmanību jautājumiem, kas svarīgi pusmiljonu lielajai valsts pensionāru saimei.

Vēstules teksts pieņemts LPF Valdes sēdē 2018. gada 10. septembrī


Labklājības ministrs J.Reirs:
Šī ir iespēja palīdzēt vismazāk aizsargātajai sabiedrības daļai

No 1. jūlija tiks paaugstināts piemaksas pie pensijas apmērs par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1996. gada 31. decembrim. Tas skars tos seniorus, kas līdz šim datumam sasniedza vecuma pensijai nepieciešamo vecumu un viņiem tāpēc tika piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija...
- > Lasīt tālāk LM sagatavoto informāciju


Latvijas Pensionāru federācijas prasības partijām,
kas balotēsies LR 13. Saeimas vēlēšanās

LPF logo

Aicinām partijas un partiju apvienības savās darbības programmās iekļaut neatliekamu valsts vecākās paaudzes dzīves līmeņa paaugstināšanas pasākumus, kas aktuāli vismaz 300 tūkstošiem vēlētāju – pensionāru.
Politisko partiju un valdības praktiskajā darbībā noteikt prioritāti senioru problēmu risināšanai, panākot strauju nabadzības likvidēšanu pensionāru vidū, tādejādi izpildot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Eiropas Komisijas (EK) rekomendācijas.
Pēc 13.Saeimas ievēlēšanas Saeimā pie Sociālo un darba lietu komisijas Pensiju lietu apakškomisiju, regulārai senioru jautājumu izskatīšanai un attiecīgu izmaiņu sagatavošanai likumdošanā.
Mērķtiecīgi izmantojot valsts sociālās apdrošināšanas un valsts budžeta iespējas, neatliekami risināt sekojošus jautājumus, kurus vairāku gadu garumā pieprasa risināt ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju – pensionāri:
• Vienādu minimālo kritēriju noteikšana palīdzības saņemšanai pensionāriem visās pašvaldībās;
• Pensiju indeksācijas mehānismu pilnveidošana ar mērķi kompensēt dzīves dārdzības pieaugumu un pensionāru labklājības līmeņa paaugstināšanos, pieaugot labklājības līmenim un vidējai algai valstī;
• Savlaicīgas un visiem pensionāriem pieejamas veselības aprūpes nodrošināšana;
• Pensionāra noteiktas platības dzīvokļa (mājas) un zemes īpašuma atbrīvošana no nekustāmā īpašuma nodokļa;
• Pensionāra ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimumu noteikšana vismaz minimālās algas līmenī;
• Pensionāra patēriņa groza izstrādāšana, pielietojot to pensiju indeksācijas mehānismu pilnveidošanai;
• Pabalstu noteikšana maznodrošinātiem pensionāriem - vieniniekiem, apturot arvien lielāka skaita pensionāru – vieninieku pensiju nonākšanu zem nabadzības riska robežas.
• Piemaksu palielināšana par darba stāžu līdz 1996. gadam, panākot minimālās pensijas palielinājumu līdz minimālā ienākuma līmenim.
Latvijas pensionāru federācijas Dome 122 senioru organizāciju vārdā aicina partijas pirms Saeimas vēlēšanām publiski deklarēt apņemšanos pildīt šos uzstādījumus.
Dokuments pieņemts LPF Domes sēdē 2018.gada 28. maijā balsojot vienbalsīgi.


Jelgavas pensionāru biedrība:
atgriežoties pie jautājuma par slimnīcu kartēšanas seku mazināšanu pacientiem

2017. gada 28. novembrī paies gads, kopš LPF Domes sēdes lēmumā tika ierakstīta prasība valdībai, risinot slimnīcu kartēšanu un speciālistu konsultāciju un operāciju attālināšanu no lauku novadu iedzīvotājiem līdz pat 100 km attālumā, pieņemt lēmumu par maznodrošināto iedzīvotāju, t.sk. pensionāru, iespējām nokļūt uz un no attālinātām slimnīcām un sadārdzinātā veselības pakalpojuma pieejamības transporta izmaksu kompensāciju. Veselības ministrijas jaunākā informācija vēsta, ka bijušo rajonu centru slimnīcas (1.līmeņa slimnīcas) jau no 2018. gada sākuma turpmāk sniegs tikai neatliekamo palīdzību un veiks tādas nelielas operācijas dienas stacionārā pēc kurām pacientam ir slimnīca jāatstāj līdz plkst.22.00 vakarā. Kur paliks pacients pēc plkst.22.00, kad vietējās satiksmes autobusi uz pagastiem nekursē un pacientam nāksies braukt uz mājām ar taksometru. Kas kompensēs taksometra pakalpojumus? Nevienu valsts ierēdni un valdību tādi nopietni jautājumi neinteresē.
Jelgavas Pensionāru biedrība (JPB) sarakste ar MK uzskatāmi parāda valdības attieksmi. Uz iepriekšējās vēstulēs uzdotajiem jautājumiem Ministru prezidentam M.Kučinskim JPB ir saņēmusi atbildes no MK Nr.20/J 1070-jur no 22.05.2017. un Veselības ministrijas kopējas ar LM, Satiksmes ministriju. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Pašvaldību savienības pārstāvju sanāksmes Nr.01-12,5/2903 no 2017.gada 22.jūnija bez konkrētiem risinājumiem, izstrādes termiņiem utt.
JPB ir nosūtījusi jau trešo vēstuli Ministru prezidentam ar norādi, ka jautājums ir steidzami jārisina valdības sanāksmes līmenī. Paralēli esam nosūtījuši Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājiem vēstules ar lūgumu jautājuma risināšanā steidzami iesaistīties atbildīgās Saeimas komisijas deputātiem.
Jānis Felsbergs, Jelgavas Pensionāru biedrība

- > Lasīt JPB vēstuli M.Kučinskim
- > Lasīt Veselības ministrijas atbildi JPB
- > Lasīt JPB vēstuli Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājai A.Barčai


16. septembra Latvijas pensionāru kopsapulces rezultāti:
PRET NABADZĪBU SAVĀKTI 8962 PARAKSTI

16. septembra Latvijas pensionāru kopsapulce

Pensionāru organizācijās pirms 16.septembra pensionāru kopsapulces un tās laikā savākti 8962 paraksti par nabadzības samazināšanu pensionāru vidū un veselības aprūpes pieejamību.
Paraksti savākti 70 novados un pilsētās. Visvairāk parakstu savākts Krāslavas novadā un pilsētā - 1130, Priekulē - 486, Aucē - 385, Alojā - 296, Jaunpilī- 328, Rundālē - 247, Rēzeknē - 408, Ventspilī - 672, Rīgā - 1258.
Paraksti kopā ar priekšlikumiem situācijas uzlabošanai, saskaņā ar sapulces lēmumu, tiek nodoti Valsts prezidentam, priekšlikumi tiek nosūtīti LR Saeimas frakcijām un valdībai.

Latvijas pensionāru sapulces priekšlikumi Valsts prezidentam, Saeimai un valdībai:
1. Pensionāru ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma paaugstināšana līdz minimālās algas līmenim, neatliekami pārtraukt aplikt ar nodokli pensijas, kas ir zemākas par nabadzības riska robežu.
2. Pensionāra patēriņa groza izstrādāšana un pensiju indeksācija ar patēriņa groza pieauguma indeksu.
3. Valsts atbalsta programmu izstrāde un realizācija pensionāriem, kuri ir zem nabadzības riska robežas.
4. Kompensāciju noteikšana medikamentu iegādei pirms krīzes līmenī.
5. Veselības aprūpes pakalpojumi pensionāriem bez maksas, tajā skaitā konsultācijas pie speciālistiem.
6. Nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšana noteikta lieluma vienīgajam mājoklim.
7. Piemaksu pie pensijām par darbu līdz 1996.gadam indeksācija, lai novērstu piemaksas pirktspējas samazināšanos.
8. Piemaksu pie pensijām par darbu līdz 1996.gadam noteikt visiem pensionāriem, kas strādājuši šajā periodā.
9. Piemaksas pie pensijām neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo piemaksas vērtējamas kā sociālā pabalsta paveids, ko ar nodokļiem neapliek.
10. Darba stāža pensiju aprēķinam palielināšana personām, kas strādājušas smagos un kaitīgos darba apstākļos, piemērojot koeficientus atbilstoši kaitīguma līmenim.
11. Vienādu kritēriju noteikšana palīdzības saņemšanai pašvaldībās, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.
12. Minimālās pensijas noteikšana iztikas minimuma līmenī pensionāriem, kas nostrādājuši 30 un vairāk gadus.

Priekšlikumi izteikti LPF organizētajā Latvijas pensionāru sapulcē Rīgā, Strēlnieku laukumā 2017. gada 16. septembrī.

Panākta vienošanās par speciālas darba grupas izveidi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, kas kopā ar pensionāru organizāciju pārstāvjiem izvērtēs šos un citus pensionāru organizāciju priekšlikumus un sagatavos attiecīgas izmaiņas likumdošanas aktos to realizācijai.


Veco ļaužu glābšana - pašu veco ļaužu rokās

"MK-Latvija" žurnālistes Olgas Kontuss intervija ar
LPF Pensiju komisijas vadītāju Jāni Felsbergu
krievu valodā

В 2006 году необлагаемый минимум пенсии был 165 латов (то есть 235 евро). Большинство пенсионеров именно такую пенсию и получали, и их налоги не касались. За время, прошедшее с 2006 по 2016 год, инфляция составила 50%. То есть, пенсии в 235 евро в 2006 году соответствовала пенсия в 346 евро в 2016 году. Но тогда налог с нее не брали, а сейчас берут со 111 евро (с суммы выше 235 евро). Пенсионеры становятся все беднее. В 2017 году с учетом ожидаемой инфляции в 2% эта пенсия уже должна быть 253 евро. То есть, если не брать налог с этой суммы, то, по сути необлагаемый минимум останется неизменным с 2006 года. А правительство предлагает в 2018 году, как особую благодать, повысить необлагаемый минимум до 250 евро. Нас, пенсионеров, обкрадывают!
- > Lasīt visu Olgas Kontuss interviju ar LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāju J.Felsbergu (krievu valodā)


"MK-Latvija" žurnālistes Olgas Kontuss intervija ar
LPF Pensiju komisijas vadītāju Jāni Felsbergu

"MK-Latvija" žurnāliste Olga Kontuss intervijas ievadā raksta: "Sens latviešu sakāmvārds teic: vecs cilvēks redz sliktāk, bet vairāk. Mums arī ir seniori, kuri orientējas pensiju politikā ne sliktāk par ministriem, bet dažkārt par labāk. Latvijas Pensionāru federācijas valdes loceklis Jānis Felsbergs piekrita mums pastāstīt, ko valsts ir izdarījusi un turpina darīt nepareizi..."
- > Lasīt visu Olgas Kontuss interviju ar LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāju J.Felsbergu (krievu valodā)


Jelgavas Pensionāru biedrības vēstule
finanšu ministrei D. Reizniecei-Ozolai
Par nabadzības pieaugumu

Jelgavas pensionāru biedrības logo

Latvijas valdība ar katru gadu pazemina pensionāru ienākumus, ik gadu nepaaugstinot ar inflācijas koeficientu pensionāriem būtiskus ienākumu robežlielumus, kā to dara visas sociāli atbildīgas Eiropas Savienības valstis: pensiju neapliekamais minimums; piemaksas pie pensijām; trūcīgās personas statuss u.c.
Piemēri: 1.Pensiju neapliekamais minimums. Noteikts no 2006. gada 1. janvāra 235 eiro mēnesī. Inflācijas koeficients no 2006.01.01.līdz 2017.01.01. ir 47.6% (CSP dati). 2017. gada janvārī pensijā aizgājušam pensionāram nodokli sāk ieturēt no pensijas 235,01 eiro, kas pēc pirktspējas uz 2006. gada 1. janvāri atbilst 235 - 47.6% = 123.14 eiro...
- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības vēstuli


Intervija ar LPF priekšsēdētāju Andri Siliņu

Andris Siliņš

Protams, pensionāri cīnās par to, lai panāktu lielāku pensiju indeksāciju, bet pensijas ar visu indeksāciju nepārtraukti atpaliek no strādājošo ienākumiem. Indeksācija diemžēl nav tas mehānisms, kas ļautu noturēt pienācīgu dzīves līmeni, intervijā aģentūrai LETA pastāstīja LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš...
- > Lasīt tālāk interviju ar LPF priekšsēdētāju Andri Siliņu


Jelgavas Pensionāru biedrības vēstule
Latvijas Republikas Saeimai un valdībai
Par Saeimas Darba grupas grozījumu izskatīšanai
likumā „Par valsts pensijām” darbību

Jelgavas pensionāru biedrības logo

JPB Pensionāru tiesību aizstāvības grupas sēdē 2017.10.01. tika uzklausīts JPB pārstāvja ziņojums par darba grupas gada darbības rezultātiem. Vislielāko izbrīnu mūsu biedriem izraisīja ziņa, ka darba grupas sēdē regulāri piedalās tikai tās vadītāja A.Barča un deputāts A.Siliņš, kas darba grupā aizstāv LPF viedokli (abi no ZZS frakcijas). Retu reizi redzēti E.Cilinskis un R.Ražuks. Pārējie deputāti ignorē darba grupas sēdes. JPB biedriem rodas pārliecība, ka Saeimā pārstāvētajām partijām, kuru biedri nepiedalās darba grupas sēdēs, neinteresē, kā uzlabot maznodrošināto pensionāru materiālo situāciju...

- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības vēstuli


Jelgavas Pensionāru biedrības vēstule
Ministru prezidentam M.Kučinskim
Par pacientu izmaksu pieaugumu saistībā ar slimnīcu kartēšanu

Jelgavas pensionāru biedrības logo

Jelgavas Pensionāru biedrības Pensionāru tiesību aizstāvības grupa, iepazīstoties ar 2016.20.12. MK apstiprināto veselības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par augstas intensitāte stacionāro ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstību, vērš uzmanību uz sociāliem riskiem, kas prasa starpinstitucionālu risinājumu...

- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības vēstuli


Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvji vizītē
pie Valsts prezidenta R.Vējoņa

Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvji vizītē pie Valsts prezidenta R.Vējoņa

2016. gada 19. oktobrī
Latvijas Pensionāru federācijas
pārstāvji tikās ar
Valsts prezidentu R.Vējoni.
LPF pārstāvēja LPF priekšsēdētājs A.Siliņš, LPF Veselības komisijas vadītāja A.Kušķe, LPF priekšsēdētāja vietnieces Dz.Žilde un S.Krecere.

- > Skatīt fotogrāfijas.
Fotogrāfiju autors Toms Kalniņš,
Valsts prezidenta kanceleja


17. septembra Latvijas pensionāru sapulces
atspoguļojums presē

Avīze "МК - Латвия" publicējusi žurnālistes Margitas Sprancmanes rakstu "Es nevaru nopirkt sev maizi!" («Я не могу купить себе хлеба!»). Rakstā apkopoti vairāki dzīves stāsti par to, kā šodien dzīvo daudzi pensionāri. Rakstā ļoti uzskatāmi parādīts, kāpēc Latvijas pensionāri pulcējās Strēlnieku laukumā un kādas ir viņu prasības.

- > Lasīt M.Sprancmanes rakstu «Я не могу купить себе хлеба!»


Izskanējusi pensionāru sapulce Strēlnieku laukumā
2016. gada 17. septembrī
VAI ESAM SADZIRDĒTI?

pensionāru sapulce Strēlnieku laukumā

17. septembra 2016. gada pelēkajā un ne visai siltajā rītā pensionāri no visiem Latvijas reģioniem pulcējās Rīgā, Strēlnieku laukumā, lai aicinātu pie varas esošos nodrošināt pensionāriem cilvēcīgus dzīves apstākļus, un lai parakstītos par prasību valdībai ieviest valsts finansētu veselības aprūpes sistēmu un pensijas bez nodokļiem...

- > Lasīt tālāk A.Kudeiko rakstu


Iznācis Latvijas Pensionāru federācijas
pirmais informatīvais biļetens krievu valodā

LPF informatīvais biļetens

Iznācis pirmais Latvijas Pensionāru federācijas informatīvais biļetens krievu valodā. Par iespējām iegādāties biļetenu lūdzu interesēties federācijā pa tālruni: 67 27 67 89 vai pa e-pastu: lpf1@inbox.lv.


Gulbenes novada 7. Senioru svētki
2016. gada 1. jūlijā Stāmerienā

Senioru svētki Stāmerienā

Jūlija pirmajā dienā notika Gulbenes novada pensionāru biedrības „Atspulgs 5” organizētie visa novada pensionāru biedrību 7. senioru svētki. Šo svētku moto bija „Mēs - Stāmeriena, tev!” . Tas bija izvēlēts ar nozīmi, jo svētki notika Stāmerienas parkā tieši vecās pils priekšā...
- > Lasīt tālāk Dz.Žildes rakstu par senioru svētku norisi


Noslēdzies BITF atbalstītais projekts
„Palīdzības istabas iekārtošana Trapenes pagastā”

Trapenes pensionāri

Apes novada pensionāru biedrībai „Iesim kopā!” noslēdzies BITF atbalstītais projekts par Palīdzības istabas iekārtošanu Trapenē un psihologa lekcijām Apes novadā. Projekts ilga no 2015. gada jūnija līdz 2016. gada 30. maijam ...
- > Lasīt tālāk A.Agares, biedrības „Iesim kopā!” vadītājas rakstu


Apes novada pensionāru biedrībā „Iesim kopā!”
turpinās Borisa un Ināras Teterevu fonda
atbalstītā projekta izstrāde

Trapenes seniori

Apes novadā turpinās Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē izstrāde. Trapenes pagasta senioriem ir iespēja izmazgāt un izžāvēt savu veļu. Ar 2016. gadu šajās telpās var arī lasīt 6 nosaukumu preses izdevumus. Biedrībai radās arī iespēja, pateicoties LTU un ziedot.lv akcijai Datora 2. elpa, nodrošināt seniorus ar iespējām izmantot datoru. Joprojām visos 4 Apes novada pagastos projekta ietvarā notiek psiholoģes Initas Zaharčukas nodarbības, kas ar katru reizi kļūst arvien interesantākas...
Lasīt tālāk - >


Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece:
pensionāri ir pelnījuši cienījamas vecumdienas

LPF logo

„Vispārzināms ir tas, cik sarežģīta un smaga situācija ir daudziem Latvijā dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem. Pensionāri ir pelnījuši cienīgas vecumdienas. Tiekoties ar Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvjiem pārrunājām turpmāko sadarbību, lai kopīgi rastu labākos risinājumus, kā uzlabot pensionāru situāciju,” atzīst Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
19. augustā, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča tikās ar pensionāriem, kuri bija ieradušies pie Saeimas, lai paustu savu viedokli. Latvijas Pensionāru federācija (LPF) Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei iesniedza vairāk nekā 70 tūkstošus savāktos parakstus par palielinātu pensiju indeksāciju un valsts veselības apdrošināšanas sistēmas izveidi senioriem. Pēc tam notika tikšanās ar LPF pārstāvjiem, kas ilga vairāk nekā stundu.
Saeimas priekšsēdētāja sacīja, ka LPF savāktie paraksti, ierosinājumi un arī pensionāru klāt pieliktās vēstules tiks nodotas darbam trijām atbildīgajām Saeimas komisijām - Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. „Tās ir problēmas, kuras kompleksi jārisina vairākām komisijām kopā. Tiks rīkota nopietna komisiju kopsēde, uz kuru tiks aicināta visa LPF valde, lai iesaistītos ar saviem priekšlikumiem,” uzsvēra I.Mūrniece.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča pieteicās 14.septembrī piedalīties LPF valdes sēdē, lai uzklausītu ieteikumus par risinājumiem pensiju indeksācijā. Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece norādīja, ka, risinot pensiju indeksācijas jautājumus, tie ir jāskata plašāk. Būtu jāsakārto ne vien vecuma pensijas, bet visu veidu pensijas, arī tās, ko saņem invalīdi un tās, kas tiek maksātas bērniem apgādnieka zaudēšanas gadījumā.

Saeimas Preses dienesta informācija un fotogrāfijas


REPORTĀŽA NO 19. AUGUSTA PARAKSTU IESNIEGŠANAS
Pensionāriem - cienījamas vecumdienas!

Šī gada 19. augustā pulksten 11.00 pie Saeimas nama Rīgā pulcējas vairāki simti pensionāru pārstāvju no dažādiem Latvijas reģioniem ar plakātiem un karogiem.
LPF valdes rīkotajā akcijā tika savākti gandrīz 70 tūkstoši iedzīvotāju paraksti par palielinātu pensiju indeksāciju un veselības apdrošināšanu pensionāriem...
Lasīt visu A.Kudeiko rakstu - >