<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes. Arhīvs.

Jelgavas Pensionāru biedrības vēstule
finanšu ministrei D. Reizniecei-Ozolai
Par nabadzības pieaugumu

Jelgavas pensionāru biedrības logo

Latvijas valdība ar katru gadu pazemina pensionāru ienākumus, ik gadu nepaaugstinot ar inflācijas koeficientu pensionāriem būtiskus ienākumu robežlielumus, kā to dara visas sociāli atbildīgas Eiropas Savienības valstis: pensiju neapliekamais minimums; piemaksas pie pensijām; trūcīgās personas statuss u.c.
Piemēri: 1.Pensiju neapliekamais minimums. Noteikts no 2006. gada 1. janvāra 235 eiro mēnesī. Inflācijas koeficients no 2006.01.01.līdz 2017.01.01. ir 47.6% (CSP dati). 2017. gada janvārī pensijā aizgājušam pensionāram nodokli sāk ieturēt no pensijas 235,01 eiro, kas pēc pirktspējas uz 2006. gada 1. janvāri atbilst 235 - 47.6% = 123.14 eiro...
- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības vēstuli


Jelgavas Pensionāru biedrības jautājumi
Veselības ministrijai

Jelgavas pensionāru biedrības logo

Jelgavas Pensionāru biedrības kopsapulces ietvaros 2017. gada 30. martā plkst 10.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra lielajā zālē Svētes ielā 33, Jelgavā, notiks senioru tikšanās ar Veselības ministrijas pārstāvjiem.
JPB Pensionāru tiesību aizstāvības grupas vadītājs Jānis Felsbergs ir sagatavojis Veselības ministrijas pārstāvjiem sekojošus jautājumus:
1. Kad sāks darboties valsts veselības apdrošināšanas sistēma,kādas būs VOVA sistēmas būtiskākās iezīmes un kādas priekšrocības būs pensionāriem? Vai pensionāri būs atbrīvoti no pacientu iemaksām (kā Lietuvā, Bulgārijā)? Vai valsts apmaksās zobārstniecība pakalpojumus senioriem, kā tas ir Lietuvā un Igaunijā (daļēji)...
- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības jautājumus


Intervija ar LPF priekšsēdētāju Andri Siliņu

Andris Siliņš

Protams, pensionāri cīnās par to, lai panāktu lielāku pensiju indeksāciju, bet pensijas ar visu indeksāciju nepārtraukti atpaliek no strādājošo ienākumiem. Indeksācija diemžēl nav tas mehānisms, kas ļautu noturēt pienācīgu dzīves līmeni, intervijā aģentūrai LETA pastāstīja LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš...
- > Lasīt tālāk interviju ar LPF priekšsēdētāju Andri Siliņu


Jelgavas Pensionāru biedrības vēstule
Latvijas Republikas Saeimai un valdībai
Par Saeimas Darba grupas grozījumu izskatīšanai
likumā „Par valsts pensijām” darbību

Jelgavas pensionāru biedrības logo

JPB Pensionāru tiesību aizstāvības grupas sēdē 2017.10.01. tika uzklausīts JPB pārstāvja ziņojums par darba grupas gada darbības rezultātiem. Vislielāko izbrīnu mūsu biedriem izraisīja ziņa, ka darba grupas sēdē regulāri piedalās tikai tās vadītāja A.Barča un deputāts A.Siliņš, kas darba grupā aizstāv LPF viedokli (abi no ZZS frakcijas). Retu reizi redzēti E.Cilinskis un R.Ražuks. Pārējie deputāti ignorē darba grupas sēdes. JPB biedriem rodas pārliecība, ka Saeimā pārstāvētajām partijām, kuru biedri nepiedalās darba grupas sēdēs, neinteresē, kā uzlabot maznodrošināto pensionāru materiālo situāciju...

- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības vēstuli


Jelgavas Pensionāru biedrības vēstule
Ministru prezidentam M.Kučinskim
Par pacientu izmaksu pieaugumu saistībā ar slimnīcu kartēšanu

Jelgavas pensionāru biedrības logo

Jelgavas Pensionāru biedrības Pensionāru tiesību aizstāvības grupa, iepazīstoties ar 2016.20.12. MK apstiprināto veselības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par augstas intensitāte stacionāro ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstību, vērš uzmanību uz sociāliem riskiem, kas prasa starpinstitucionālu risinājumu...

- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības vēstuli


Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvji vizītē
pie Valsts prezidenta R.Vējoņa

Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvji vizītē pie Valsts prezidenta R.Vējoņa

2016. gada 19. oktobrī
Latvijas Pensionāru federācijas
pārstāvji tikās ar
Valsts prezidentu R.Vējoni.
LPF pārstāvēja LPF priekšsēdētājs A.Siliņš, LPF Veselības komisijas vadītāja A.Kušķe, LPF priekšsēdētāja vietnieces Dz.Žilde un S.Krecere.

- > Skatīt fotogrāfijas.
Fotogrāfiju autors Toms Kalniņš,
Valsts prezidenta kanceleja


17. septembra Latvijas pensionāru sapulces
atspoguļojums presē

Avīze "МК - Латвия" publicējusi žurnālistes Margitas Sprancmanes rakstu "Es nevaru nopirkt sev maizi!" («Я не могу купить себе хлеба!»). Rakstā apkopoti vairāki dzīves stāsti par to, kā šodien dzīvo daudzi pensionāri. Rakstā ļoti uzskatāmi parādīts, kāpēc Latvijas pensionāri pulcējās Strēlnieku laukumā un kādas ir viņu prasības.

- > Lasīt M.Sprancmanes rakstu «Я не могу купить себе хлеба!»


Izskanējusi pensionāru sapulce Strēlnieku laukumā
2016. gada 17. septembrī
VAI ESAM SADZIRDĒTI?

pensionāru sapulce Strēlnieku laukumā

17. septembra 2016. gada pelēkajā un ne visai siltajā rītā pensionāri no visiem Latvijas reģioniem pulcējās Rīgā, Strēlnieku laukumā, lai aicinātu pie varas esošos nodrošināt pensionāriem cilvēcīgus dzīves apstākļus, un lai parakstītos par prasību valdībai ieviest valsts finansētu veselības aprūpes sistēmu un pensijas bez nodokļiem...

- > Lasīt tālāk A.Kudeiko rakstu


Iznācis Latvijas Pensionāru federācijas
pirmais informatīvais biļetens krievu valodā

LPF informatīvais biļetens

Iznācis pirmais Latvijas Pensionāru federācijas informatīvais biļetens krievu valodā. Par iespējām iegādāties biļetenu lūdzu interesēties federācijā pa tālruni: 67 27 67 89 vai pa e-pastu: lpf1@inbox.lv.


Gulbenes novada 7. Senioru svētki
2016. gada 1. jūlijā Stāmerienā

Senioru svētki Stāmerienā

Jūlija pirmajā dienā notika Gulbenes novada pensionāru biedrības „Atspulgs 5” organizētie visa novada pensionāru biedrību 7. senioru svētki. Šo svētku moto bija „Mēs - Stāmeriena, tev!” . Tas bija izvēlēts ar nozīmi, jo svētki notika Stāmerienas parkā tieši vecās pils priekšā...
- > Lasīt tālāk Dz.Žildes rakstu par senioru svētku norisi


Noslēdzies BITF atbalstītais projekts
„Palīdzības istabas iekārtošana Trapenes pagastā”

Trapenes pensionāri

Apes novada pensionāru biedrībai „Iesim kopā!” noslēdzies BITF atbalstītais projekts par Palīdzības istabas iekārtošanu Trapenē un psihologa lekcijām Apes novadā. Projekts ilga no 2015. gada jūnija līdz 2016. gada 30. maijam ...
- > Lasīt tālāk A.Agares, biedrības „Iesim kopā!” vadītājas rakstu


LPF Pensiju komisijas vadītāja un Zemgales Pensionāru apvienības vadītāja Jāņa Felsberga pārdomas
pēc Zemgales pensionāru konferences
Skrīveros šā gada 22. aprīlī

Jānis Felsbergs

Konferences temats bija „Senioru materiālā stāvokļa uzlabošana un nabadzības risku mazināšana”. Par ziņotājiem bija uzaicināti: labklājības ministrs J.Reirs, kuru konferencē pārstāvēja LM parlamentārā sekretāre, Saeimas deputāte K.Korna (Vienotība); Saeimas Sociālās un darba lietu komisijas vadītāja, Saeimas deputāte A.Barča (ZZS), kuras vadītā komisija ir atbildīgā Saeimas komisija par sociālajiem un veselības jautājumiem; LPF vadītājs, Saeimas deputāts Andris Siliņš (pārstāv ZZS); Latvijas Pašvaldību savienības padomniece sociālajos un veselības jautājumos Ilze Rudzīte un par veselības jautājumiem ziņot pieteicās Saeimas deputāts, ilglaicīgs Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas loceklis A.Bērziņš...
- > Lasīt tālāk J.Felsberga rakstu


Jelgavas pensionāru biedrība:
2016. gada 11. marta kopsapulces rezolūcija

Jelgavas pensionāri

Jelgavas Pensionāru biedrības biedri ar bažām uztver šobrīd veselības aprūpes pieejamības samazināšanos un rindu pagarināšanos uz valsts apmaksātiem sekundāriem ambulatoriskajiem pakalpojumiem. 2015. gada oktobrī jau beidzās pierakstu kvotas uz šiem pakalpojumiem 2015. gadam. Valdība papildus līdzekļus kvotu skaita palielināšanai 2015. gadā, lai apmierinātu pacientu pieprasījumu, neiedalīja, pretēji tam, kā tas tika praktizēts visus iepriekšējos gados. Šis 2015. gadā neapmierinātais pieprasījums satrauca mūs kā pacientus, radīja palielinātu pieprasījumu 2016. gada sākumā pierakstiem uz valsts apmaksātām kvotām. Daļēji to vairoja arī veselības ministrijas izstrādātie jaunie noteikumi par izmaiņām pacientu piekļuvei atsevišķiem izmeklējumiem, kas netika savlaicīgi un nav vēl līdz šai dienai izskaidroti pacientiem, nav publiski pieejami ārstniecības iestādēs. Tas viss rada pacientiem bažas, ka arī šogad gada otrajā pusē valsts apmaksātie veselības pakalpojumi pacientiem kļūs nepieejami....
Lasīt tālāk - >


Zemgales pensionāru apvienības
22.04.2016. Skrīveru konferences REZOLŪCIJA

Skrīveru konference

Uzklausot LM parlamentārās sekretāres K.Kornas un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājas A.Barčas, LPF priekšsēdētāja, Saeimas deputāta A.Siliņa un Zemgales pensionāru izteikto konferences gaitā, konference nolēma:

1. Atzīt kā pozitīvu valdības un Saeimas soli pensiju indeksācijā no 2017.gada piemērot 50% no iemaksu algu koeficienta, un 2016. gada augustā sagatavot likumprojektu par pensiju palielināšanu pensionāriem ar lielu darba stāžu. Vienlaikus konferences dalībnieki atzīst, ka indeksācija ar 50% koeficientu turpmākajos gados nevienam no pensionāriem, kuru pensija šobrīd ir zem nabadzības riska robežas, nepalielinās pensiju virs nabadzības riska robežas, bet būtiski pieaugs pensionāru skaits, kuru pensijas nonāks zem nabadzības riska robežas. ...
- > Lasīt visu konferences rezolūciju

- > Lasīt Zemgales pensionāru apvienības sagatavotos jautājumus LM un Saeimas sociālās komisijas pārstāvjiem, kas piedalījās 22. aprīļa konferencē Skrīveros


Jelgavas pensionāru biedrība:
Par pierakstu rindām uz veselības aprūpes pakalpojumiem

Jelgavas pensionāri

Lai noskaidrotu, kā pareizi jāveic pieraksts sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, JPB Pensionāru tiesību grupas pārstāvis sazinājās ar Nacionālā Veselības dienesta (NVD) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Eviju Štālbergu un NVD Zemgales nodaļas vadītāju Daigu Vulfu. Esam saņēmuši informāciju, ka Līgumā par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu 2.1.13.1. punkts nosaka kārtību, kāda ir jāievēro ikvienā veselības aprūpes iestādē, ar kuru ir noslēgts Līgums...
Lasīt tālāk - >


Apes novada pensionāru biedrībā „Iesim kopā!”
turpinās Borisa un Ināras Teterevu fonda
atbalstītā projekta izstrāde

Trapenes seniori

Apes novadā turpinās Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītā projekta Palīdzība līdzcilvēkiem Trapenē izstrāde. Trapenes pagasta senioriem ir iespēja izmazgāt un izžāvēt savu veļu. Ar 2016. gadu šajās telpās var arī lasīt 6 nosaukumu preses izdevumus. Biedrībai radās arī iespēja, pateicoties LTU un ziedot.lv akcijai Datora 2. elpa, nodrošināt seniorus ar iespējām izmantot datoru. Joprojām visos 4 Apes novada pagastos projekta ietvarā notiek psiholoģes Initas Zaharčukas nodarbības, kas ar katru reizi kļūst arvien interesantākas...
Lasīt tālāk - >


Jelgavas pensionāru biedrības
vēstule ZZS frakcijas vadītājam A. Brigmanim un
Ministru prezidenta kandidātam M. Kučinskim
par veselības ministra kandidatūru

Jelgavas pensionāri

Jelgavas Pensionāru biedrības biedri ar neizpratni uzņem Jūsu nodomu par veselības ministru jaunajā valdībā atkārtoti nominēt G.Belēviču. Mūsu skatījumā G.Belēviča kungs 2015. gadā ir panācis tādu maznodrošināto pacientu veselības pieejamības samazinājumu, kāds nebija pat pieredzēts visus krīzes gadus. Jau no 2015. gada oktobra praktiski vairs nebija pieejamas valsts apmaksātās kvotas uz laboratorijas izmeklējumiem un speciālistu konsultācijām, jo veselības ministrija 2015.gadā par 8 miljoniem samazināja finansējumu valsts apmaksāto izmeklējumu kvotām, un visi trūcīgie pensionāri, ja viņu pensija bija virs 128,06 eiro mēnesī, bija spiesti izmantot pilnas maksas veselības pakalpojumus. 2015.gadā ministrs G.Belēvičs, atšķirība no iepriekšējiem gadiem, necīnijās par papildu finansējuma piešķiršanu, kā tas tika panākts visus iepriekšējos gadus, lai pacientiem būtu pieejami valsts apmaksātie izmeklējumi līdz gada beigām...
Lasīt tālāk - >


Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece:
pensionāri ir pelnījuši cienījamas vecumdienas

LPF logo

„Vispārzināms ir tas, cik sarežģīta un smaga situācija ir daudziem Latvijā dzīvojošiem pensionāriem un invalīdiem. Pensionāri ir pelnījuši cienīgas vecumdienas. Tiekoties ar Latvijas Pensionāru federācijas pārstāvjiem pārrunājām turpmāko sadarbību, lai kopīgi rastu labākos risinājumus, kā uzlabot pensionāru situāciju,” atzīst Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.
19. augustā, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča tikās ar pensionāriem, kuri bija ieradušies pie Saeimas, lai paustu savu viedokli. Latvijas Pensionāru federācija (LPF) Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei iesniedza vairāk nekā 70 tūkstošus savāktos parakstus par palielinātu pensiju indeksāciju un valsts veselības apdrošināšanas sistēmas izveidi senioriem. Pēc tam notika tikšanās ar LPF pārstāvjiem, kas ilga vairāk nekā stundu.
Saeimas priekšsēdētāja sacīja, ka LPF savāktie paraksti, ierosinājumi un arī pensionāru klāt pieliktās vēstules tiks nodotas darbam trijām atbildīgajām Saeimas komisijām - Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. „Tās ir problēmas, kuras kompleksi jārisina vairākām komisijām kopā. Tiks rīkota nopietna komisiju kopsēde, uz kuru tiks aicināta visa LPF valde, lai iesaistītos ar saviem priekšlikumiem,” uzsvēra I.Mūrniece.
Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča pieteicās 14.septembrī piedalīties LPF valdes sēdē, lai uzklausītu ieteikumus par risinājumiem pensiju indeksācijā. Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece norādīja, ka, risinot pensiju indeksācijas jautājumus, tie ir jāskata plašāk. Būtu jāsakārto ne vien vecuma pensijas, bet visu veidu pensijas, arī tās, ko saņem invalīdi un tās, kas tiek maksātas bērniem apgādnieka zaudēšanas gadījumā.

Saeimas Preses dienesta informācija un fotogrāfijas


REPORTĀŽA NO 19. AUGUSTA PARAKSTU IESNIEGŠANAS
Pensionāriem - cienījamas vecumdienas!

Šī gada 19. augustā pulksten 11.00 pie Saeimas nama Rīgā pulcējas vairāki simti pensionāru pārstāvju no dažādiem Latvijas reģioniem ar plakātiem un karogiem.
LPF valdes rīkotajā akcijā tika savākti gandrīz 70 tūkstoši iedzīvotāju paraksti par palielinātu pensiju indeksāciju un veselības apdrošināšanu pensionāriem...
Lasīt visu A.Kudeiko rakstu - >