<-Atpakaļ

Šodien:

Par mums

Latvijas Pensionāru federācija

ir sabiedriska un nevalstiska organizācija, kas tika izveidota 1992. gadā, lai aizstāvētu Latvijas lielās pensionāru saimes sociālās intereses un tiesības.

LPF darbības pamatmērķis ir panākt, lai vecie ļaudis Latvijā varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.

Tas nosaka arī federācijas darbības galveno stratēģiju un taktiku – prasību sakārtot sociālo likumdošanu, uzlabot sociālā nodokļa iekasēšanu, kā arī pārstāvēt Latvijas pensionāru intereses Saeimā, valdībā, Labklājības ministrijā un citās valsts un pašvaldību institūcijās.

Latvijas Pensionāru federācijā ir apvienojušās vairāk nekā 100 vietējās pensionāru organizācijas.

Latvijas Pensionāru federācija:

• pieņem apmeklētājus un sniedz konsultācijas pensiju un citos sociālajos jautājumos

• izplata informāciju laikrakstā „Latvijas Pensionārs” un interneta mājaslapā par valsts iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, kas skar pensionāru intereses

• vāc informāciju par jautājumiem, kuri jārisina valsts mērogā un atsevišķos gadījumos pašvaldībās, apkopo to un novada līdz attiecīgām valsts institūcijām

• sagatavo un iesniedz priekšlikumus izmaiņām likumdošanas aktos

• realizē dažādus projektus sadarbībā ar pašvaldībām un labdarības fondiem

Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāji

Aija Barča
par Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju ievēlēta 2019. gada 18. maijā

Andris Siliņš
Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs no 2013. gada līdz 2019. gadam.
Latvijas Pensionāru federācijas Goda priekšsēdētājs

Aina Verze
Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja no 2003. gada līdz 2013. gadam.
Latvijas Pensionāru federācijas Goda priekšsēdētāja

Jānis Porietis
viens no Latvijas Pensionāru federācijas dibinātājiem un tās pirmais priekšsēdētājs no 1992. gada līdz 2003. gadam