<-Atpakaļ

Šodien:

Latvijas Pensionāru federācijas
dalīborganizācijas

Lai sazinātos ar pensionāru biedrībām, kurām nav norādīta e-pasta adrese, lūdzu zvanīt uz Latvijas Pensionāru federāciju
pa tālruni: 67276789, vai rakstīt uz e-pastu: lpf1@inbox.lv

Rīgas organizācijas


1. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas
pensionāru biedrība
2. Rīgas Kurzemes rajona
pensionāru apvienība
mirdza.kile@apollo.lv
3. Rīgas Latgales priekšpilsētas
pensionāru apvienība
4. Rīgas Zemgales priekšpilsētas pensionāru biedrība munite42@inbox.lv
5. Latvijas Kuģniecības pensionāru
un invalīdu biedrība "Enkurs"
ENKURS142@inbox.lv
6. Rīgas Latviešu biedrības
Rīgas pensionēto skolotāju klubs
tsipia@inbox.lv
7. LU senioru apvienība bormanis@cfi.lu.lv
8. Latvijas Dzelzceļa nozares pensionāru organizācija
9. Rīgas Tehniskās universitātes
pensionāru biedrība
10. Biedrība "Rīgas pensionāru savienība" mara.terauda@inbox.lv
11. Jugla lbalunova@mail.ru
12. Invalīdu un mazturīgo senioru atbalsta fonds ainag@inbox.lv
13. Pensionāru klubs "Draugs"

Vidzemes organizācijas


1. Alūksnes pilētas pensionāru biedrība "SUDRABS" biedriba.sudrabs@inbox.lv
2. Alūksnes novada pensionāru apvienība janisc@mail.lv
3. Alūksnes novada Jaunalūksnes
pensionāru apvienība
kolbergis.tn@inbox.lv
4. Alūksnes novada Jaunannas
pensionāru apvienība
tn.jaunanna@aluksne.lv
5. Biedrība "Alojas seniori" alojasseniori@inbox.lv
6. Apes novada pensionāru biedrība "Iesim kopā!" iesim.kopa@inbox.lv
ausma.agare@inbox.lv
7. Amatas pagasta pensionāru biedrība "Dzīvotprieks" aleksandrafreivalde@inbox.lv
8. Ādažu novada pensionāru biedrība birutak@inbox.lv
9. Babītes novada pensionāru un
politiski represēto biedrība
vilmaremese@inbox.lv
10. Baldones pensionāru Padome skuja.mara@inbox.lv
11. Burtnieku novada Valmieras pagasta pensionāru biedrība „Mežābele” v.p.mezabele@inbox.lv
12. Carnikavas novada Kalngales ciema senioru biedrība "Paeglis" gunita.dzene@carnikava.lv
13. Carnikavas "Senči" i.barons@inbox.lv
14. Cēsu novada pensionāru biedrība
„Cēsu pensionāri”
seniors.cesis@inbox.lv
15. Biedrība "Ērgļu Pensionāri" livija.groza@gmail.com
16. Garkalnes novada pensionāru apvienība "Strauts" seilel@inbox.lv
17. Gulbenes novada pensionāru biedrība
„Atspulgs 5”
annavigante@inbox.lv
18. Gulbenes novada Līgo pagasta pensionāru apvienība „Līgo” anitasmidre@inbox.lv
19. Gulbenes pilsētas pensionāru apvienība dome@gulbenesdome.lv
20. Ikšķiles novada pensionāru biedrība
„Saulgrieži”
janina.liepins@inbox.lv
21. Inčukalna novada pensionāru padome inesestrauta@inbox.lv
22. Inčukalna novada Vangažu pensionāru biedrība
23. Jaunpiebalgas novada
pensionāru klubs „Harmonija”
padome@jaunpiebalga.lv
24. Jūrmalas pensionāru biedrība jpsa@inbox.lv
25. Krimuldas novada Lēdurgas pagasta
pensionāru, invalīdu un politiski represēto biedrība „Kamolītis”
26. Krimuldas novada pensionāru biedrība ancilla@inbox.lv
27. Ķeguma pensionāru biedrība kegnovpb@inbox.lv
28. Ķekavas novada pensionāru biedrība
„Polārblāzma”
polarblazma@inbox.lv
29. Lielvārdes pensionāru biedrība noranova@inbox.lv
30. Limbažu pilsētas pensionāru biedrība annabranka@inbox.lv
31. Limbažu novada Viļķenes pagasta
pensionāru „Saknes”
aijabibl2@inbox.lv
32. Limbažu novada Vidridžu pagasta
pensionāru biedrība „Sarma”
maijakirilka@inbox.lv
33. Madonas pilsētas pensionāru biedrība madonaspensionari@inbox.lv
34. Mālpils novada pensionāru apvienība dome@malpils.lv
35. Mārupes novada senioru labdarības biedrība maijasprude@inbox.lv
36. Ogres pilsētas pensionāru biedrība ogrespensionari@inbox.lv
37. Ogres novada Ķeipenes pensionāru biedrība "Avotkreses" avotkreses@inbox.lv
daina_zemele@inbox.lv
38. Olaines novada Pensionāru biedrība „Pīlādzis” ausma_konosonoka@inbox.lv
39. Olaines novada pensionāru biedrība „Liepas” muzejs@olaine.lv
40. Pārgaujas novada pensionāru biedrība
„Dzīvotprieks”
grietagrosberga@inbox.lv
41. Rīgas apriņķa Pensionāru apvienība
42. Ropažu novada pensionāru kopa astrida-alksne@inbox.lv
43. Ropažu novada pensionāru biedrība
„Zaķmuiža”
zakmuizasbiblioteka@ropazi.lv
44. Salacgrīvas novada pensionāru biedrība gunta.karina@inbox.lv
45. Salaspils novada pensionāru kopa ausuks333@inbox.lv
46. Saulkrastu novada pensionāru biedrība dome@saulkrasti.lv
47. Biedrība "Pensionāru biedrība Sigulda" alfons.jumikis@inbox.lv
48. "Pensionāru biedrības Sigulda"
Siguldas pagasta nodaļa
sigpagpensnod@inbox.lv
rutakupce@inbox.lv
49. Siguldas novada Allažu pagasta
pensionāru kopa
50. Siguldas novada Mores pagasta
pensionāru biedrība
lauma.nikiforova@inbox.lv
51. Smiltenes pensionāru biedrība smiltenes.seniori@inbox.lv
52. Stopiņu novada pensionāru biedrība
53. Valkas pensionāru klubs
„Zelta rudens”
zeltrudens@valka.lv
54. Biedrība "Valmieras pilsētas pensionārs" atvasara@apollo.lv

Zemgales organizācijas


1. Aizkraukles novada pensionāru biedrība silvijao@inbox.lv
2. Auces novada pensionāru biedrība aija.stankevica@soc.auce.lv
3. Bauskas pilsētas pensionāru kopa
4. Dobeles pilsētas pensionāru biedrība embovica@inbox.lv
5. Dobeles novada Bikstu pensionāru biedrība bikstupensionari@inbox.lv
6. Jaunjelgavas pilsētas pensionāru apvienība maritebud@gmail.com
7. Jaunpils novada pensionāru biedrība "Jaunpils" austra.sipeniece@inbox.lv
8. Jēkabpils novada pensionāru apvienība „Sasaiste” sasaiste@inbox.lv
9. Jēkabpils pilsētas pensionāru biedrība
10. Jelgavas pensionāru biedrība pilsseniors@inbox.lv
11. Jelgavas novada senioru biedrība inta.savicka@jelgavasnovads.lv
12. Kokneses novada pensionāru un invalīdu biedrība dzintra.zilde@inbox.lv
13. Rundāles novada Viesturu pagasta
pensionāru apvienība „Vakarvējš”
viesturi@rundale.lv
14. Rundāles senioru biedrība "Dzīvotprieks" akamols@inbox.lv
tekla.pinta@inbox.lv
15. Skrīveru pagasta pensionāru biedrība usaka1@inbox.lv
16. Tukuma pilsētas pensionāru biedrība sarmitekrecere@inbox.lv
17. Tukuma novada Džūkstes pagasta
pensionāru biedrība „Džūkstes rosme”
rozenbergi1@inbox.lv

Latgales organizācijas


1. Balvu pensionāru biedrība zinaida.logina@inbox.lv
2. Balvu novada Bērzgales pensionāru biedrība "Vālodzīte" biedribavalodzite@inbox.lv
3. Dagdas pensionāru biedrība larisetta@inbox.lv
4. Daugavpils pensionāru biedrība „DAUER”
5. Daugavpils novada pensionāru biedrība
6. Ilūkstes novada pensionāru biedrība
7. Kārsavas novada pensionāru biedrība zofija.ritina@inbox.lv
8. Krāslavas novada pensionāru biedrība knpb@inbox.lv
9. Līvānu novada Biedrība
"Līvānu novada pensionāri"
livanupensionars@inbox.lv
10. Līvānu novada Jersikas pagasta
pensionāru biedrība „Jersikas seniori”
11. Ludzas pilsētas pensionāru federācija veraputane@inbox.lv
12. Rēzeknes pilsētas un novada
pensionāru apvienība
13. Riebiņu novada Sīļukalna pagasta
pensionāru biedrība „Sīļukalna zilais lakatiņš”
putine40@inbox.lv

Kurzemes organizācijas


1. Aizputes senioru apvienība „Piesaulīte” piesaulite.aizpute@inbox.lv
2. Alsungas novada pensionāru biedrība "ZIEDUPĪTE" dzidrinjsh@inbox.lv
3. Dundagas novada Kolkas pagasta pensionāru apvienība "Sarma" benitaose@inbox.lv
4. Engures pensionāru padome mara.svagere@inbox.lv
5. Kandavas novada pensionāru biedrība zmegnis@inbox.lv
6. Kuldīgas pensionāru apvienība „Rumbiņa” pa_rumbina@inbox.lv
antonijai@inbox.lv
7. Liepājas pensionāru biedrība
8. Pāvilostas novada Sakas pagasta pensionāru nodibinājums ribena73@inbox.lv
9. Priekules pilsētas senioru biedrība "Zilais lakatiņš" rita.kulikova@inbox.lv
10. Rojas pensionāru apvienība biblioteka@roja.lv
11. Saldus pilsētas pensionāru biedrība karliss10@inbox.lv
12. Talsu pensionāru biedrība dienas.centrs@talsi.lv
13. Vaiņodes pensionāru apvienība
14. Ventspils pensionāru biedrība
"Ventspils liedags"
liedags2010@inbox.lv
15. Ventspils novada Senioru padome kraule7@inbox.lv