<-Atpakaļ

Šodien:

Radoši seniori

Latvijas Pensionāru federācijai - 25 gadi

Anna Kudeiko "Kur tas laiks…"

Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētāja vietnieks, Domes sēžu vadītājs Alfons Normunds Āliņš kopā ar mani 2001. gadā organizējām Ogres Tautas namā pensionāru un invalīdu sarīkojumu. Uz sarīkojumu bija ielūgti viesi no LPF - priekšsēdētājs profesors Jānis Porietis un LPF Valdes priekšsēdētāja Aija Kušķe.

lpf vēsture

Pēc sasveicināšanās man nācās iepazīstināt ar sevi, jo es tad vēl nedarbojos LPF. Profesors J.Porietis bija ļoti iepriecināts, kad uzzināja, ka es ilgus gadus strādāju par Revīzijas komisija priekšsēdētāju, jo viņam tāds speciālists bija ļoti nepieciešams. Uzaicināja darboties LPF. Pēc paris dienām saņēmu ielūgumu uz LPF ceturto kongresu.

Ogres sarīkojumā bija bagātīgi klāti galdi, koncerts, apsveikumi un deju mūzika. Spēlēja „Ķemer' miestiņā…”, bet mēs ar Jāni Porieti lidojām valša ritmā pa deju zāli, skanot visu dalībnieku aplausiem.

lpf vēsture

lpf vēsture

Ak, kur tas laiks…!

Ierados kongresā, kurš notika Bruņinieku ielā 29/31 2. stāva zālē. Pēc atskaites ziņojuma sākās debates.

Viens no pirmajiem uzstājas kādas pensionāru organizācijas pārstāvis, vadītāja Pelše un nolasīja revīzijas aktu, ka LPF darbā pieļauti rupji pārkāpumi. Kongresa dalībnieki apjuka. Priekšsēdētājs J.Porietis bija izmisis - kas tas par revīzijas aktu? Es sēdēju, kā uz karstām oglēm, jo es biju pirmo reizi LPF kongresā, bet neizturēju - uzlecu kājās, izskrēju zāles priekšā un pajautāju ziņotājam: ”Kas izdarījis revīziju un parakstījis revīzijas aktu, kur ir vadītāja paskaidrojums par pieļautiem trūkumiem u.c.„ Izrādās, ka nekā nebija, jo tas bija no kabatas izvilkts papīrs ar tenkām. Kongresa dalībniekiem izskaidroju, kā jāizdara dokumentālā revīzija un izteicu priekšlikumu nobalsot pret nederīgo ziņojumu. Zālē skanēja aplausi. Nobalsoja vienbalsīgi. Pelšes kundzes nelielā kompānija atstāja kongresa zāli. J.Porietis nekad neaizmirsa, kā es glābu šo negaidīto un nepatieso situāciju.

Šajā kongresā tiku ievēlēta LPF Revīzijas komisijā. Tā es 17. gadu darbojos LPF par Revīzijas komisijas priekšsēdētāju. J.Porieša vadībā bija ļoti viegli strādāt, jo kolektīvs bija saliedēts un draudzīgs. Vēl atceros 2003.gada Ziemassvētku valdes sēdi, kurā es tēloju „Sala tēvu” visā vecīša tērpā ar lielu bārdu. Izdalīju dāvanas, vīriešiem Sala tēva sarkanas cepures, bet sievietēm sarkanas zeķes un rakstainus cimdus. Tas visiem bija priecīgs pārsteigums.

lpf vēsture

Šī tradīcija turpinās un tagadējais LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš ir gan Sala tētis, gan tiek svinētas Ziemassvētku vai Jaungada valdes sēdes.

Vēl atmiņās kvēlo, kā kopā ar A. Āliņu rīkots 2002. gadā Ogrē trīs dienu pensionāru seminārs par Eiropas Savienību. Ieradās delegāti no visiem Latvijas reģioniem un piedalījās Eiropas Kustības Latvijā valdes loceklis Andris Gobiņš.

lpf vēsture

Notika ekskursija pa Špakovska parku Ogrē, tad vizināšanās ar kuģīti pa Daugavu, bet noslēgums Ogres Mūzikas skolā. Semināra piedalījās LPF priekšsēdētājs profesors Jānis Porietis.

lpf vēsture

Koncertu sniedza toreizējā folkloras kopa „Artava” (kurā tagad es jau ilgu laiku darbojos), uz skatuves koncerta dalībnieces sveica Jānis Porietis. Pēc tam ilgus gadus LPF sekmīgi vadīja Aina Verze. Daudz atmiņu sakrājies par šiem gadiem, darbojoties LPF.

Atgriezies, atgriezies vēl reiz…

Sirsnīgi sveicu visus Latvijas Pensionāru federācijas
25 gadu jubilejas svētkos!

LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Anna Kudeiko
2017. gada 22. novembrī