<-Atpakaļ

Šodien:

Projekti

Izskanējis "KATRU ZELTA RUDENTIŅU"
5 gadu jubilejas koncerts

2016.gada 29.oktobrī Latvijas Pensionāru federācija ar Rīgas domes atbalstu turpināja brīnišķīgu tradīciju - dziesmoto senioru ansambļu salidojumu piecu gadu jubilejas koncertā Rīgas skaistajā, vēsturiskajā Latviešu biedrības namā.
Piecu gadu jubilejas koncertu pagodināja 23 dziesmu kolektīvi no Rīgas un citiem Latvijas novadiem.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016
Koncerta programmu vadīja Edīte Roze un aktieris Ivars Puga

Galvenā Jubilejas koncerta organizētāja, ar LPF valdes atbalstu, bija LPF Goda priekšsēdētāja Aina Verze. Koncertu atklāja Aina Verze un LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Teic dziesmiņu, Meža māte,
Tu dziesmiņu daudz zināji-
Tev stāstīja lakstīgala,
Krūmiņā i sēdēdam.

Ar „Meža mātes dziesmiņu” – latviešu tautas dziesmu G.Freidenfelda apdarē uzstājās Elejas pagasta senioru vokālais ansamblis „Varavīksne”, vadītāja Skaidrīte Kūla. Latviešu biedrības nama grezno zāli piepildīja brīnišķīga melodija visiem dziedot līdzi, jo tā ir dziedātā visos Latvijas koros.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Kā pirmie koncertā uzstājās Rīgas SAC „Gaiļezers” vokālais ansamblis “Jautrie iemītnieki”, vadītāja Ināra Mača, izpildot “Mana tēvu zeme”. Par tēvu zemi ir ļoti daudz dziesmu. Ir arī tāda: „Šī ir mūsu tēvu zeme, šī ir mūsu dēlu zeme. Mūsu durkļu, mūsu arklu, mūsu mīlestības zeme…”

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

VEF Kultūras pils vīru vokālais ansamblis ar vadītāju Vilni Salaku uzveda „Laid iekšā saimeniece” un „Še liels namiņš”, latviešu tautas dziesmas V.Salaka apdarē.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Bet Rīgas kultūras un atpūtas centra „Imanta” vokālais ansamblis „Silavoti”, vadītājs Ramants Jansons, sniedza „Kučieru polku” arī V.Salaka apdarē.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Jelgavas sieviešu Lielplatones pagasta senioru tradīciju ansamblis „Mežābele”, vadītāja Ludmila Griščenko, izpildīja latgaliešu tautas dziesmu „Jau mani ved” dziedot līdzi visiem koncerta apmeklētājiem.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Daudzas dziesmas līdzi dziedāja zālē esošie kolektīvi, gan skatītāji. Piemēram, Baltkrievu biedrības ansambļa „Vitoki”, vadītājs Ričards Rainis, izpildīto “Pie jūras dzīve mana”

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

un Rīgas vācu kultūras biedrības vokālā ansambļa “Morgenrot”, vadītājs un aranžētājs A.Livčs, „Ripo saulīt” dziedāja visi.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

RLB pensionēto skolotāju kluba vokālais ansamblis „Saskaņa”, vadītājs Egils Norbūts, vienreizēji izpildīja “Čigānu dziesmu”.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Saldus pensionāru biedrības instrumentālais ansamblis „Akords”, vadītājs Guntis Ābols, izpildīja „Mīļais, nesteidzies” un “Tiroliešu valsi” tā, ka kājas cilājās uz deju un daudzi dejoja arī.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

LNB Strazdumuižas kluba vīru vokālais ansamblis „Senozols”, vadītājs Aldis Andersons, dziedāja „Teic, kur zeme tā”.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

... un Lejasciema senioru jauktā ansambļa „Satekas”, vadītāja Vija Nurža, izpildītais „Miers un Bērziņš” izsauca skatītājos lielas ovācijas.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Krievu biedrības ROL tradīciju ansamblis „Sudaruški”, vadītāja Eleonora Vilka, dziedāja „Māte Marija” ar svecītēm rokās, izpildījums izraisīja dziļas jūtas visos skatītājos.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

VEF Kultūras pils latgaliešu sadzīves dziesmu vokālais ansamblis „Olūteņš”, vadītāja Rasma Mežale, izpildīja „Virši zied”:
Ja zied lūpas, kvēlo skati,
Steidzies mīlu ņemt un dod:
Zili virši, sirmi mati
Rudeni sāk iešūpot.
Līdzi dziedāja visi, jo tā ir mūsu paaudzes jaunības dienu dziesma.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Tik pat skaisti, aizraujoši un izjusti savas divas dziesmas izpildīja visi pārējie kolektīvi, nepārtraukti skanot aplausiem un mirgojot foto zibšņiem.

LPF Atzinības rakstus (māksliniece Gundega Rāzena) un ziedus visiem kolektīviem pasniedza LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš, Aina Verze un Dzintra Žilde.

Dzimšanas dienas apsveikumus saņēma Edīte Roze un LPF valdes locekle Antoņina Ružāne no Rēzeknes. Ovācijām skanot tapa apsveikts aktieris Ivars Puga, kurš iejutās pensionāru vidū ar savu gaišo smaidu, siltumu, humora izjūtu un vienkāršību, kas ienesa prieku pensionāru sirdīs. Paldies!

Koncerta noslēgumā uz skatuves uzstājās visu kolektīvu vadītāji un LPF vadība kopā ar skatītājiem nodziedot „Rīga dimd”.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Šī skaistā, ļoti labi organizētā pasākuma ”Katru zelta rudentiņu” gan dalībnieki, gan skatītāji izteica sajūsmu un lūdza pateikt simtu paldies LPF priekšsēdētājam Andrim Siliņam, galvenajai pasākuma rīkotājai, izdomu bagātajai LPF Goda priekšsēdētājai Ainai Verzei, ļoti darbīgajai ar burvīgo smaidu sejā LPF priekšsēdētāja vietniecei Dzintrai Žildei un pārējiem.

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Paldies tika pateikts LPF Valdes locekļiem Ārijai Šekstello, Brigitai Ripai, Antonam Ločmelim, Kārlim Sergejevam, Antoņinai Ružānei, Austrai Kokorevičai, Annai Vīgantei, Pēterim Jansonam, sabiedrības pārstāvei Austrai Rogai un dalībnieku reģistratorei Edītei Turkai. Liels paldies tika pateikts visu klātbūtnē Gundegai Rāzenai.

Arī es saku mīļu paldies, jo šis brīnišķīgais pasākums mazināja manas māsas zaudējuma sāpes.

Paldies, visiem un neņemiet ļaunā, ja kāds netika pieminēts, jo kopumā visi dalībnieki un organizētāji, arī RLB nama pretimnākošā vadība ir pelnījuši simtu “Paldies!”.

Labu veiksmi nākamajos „Katru zelta rudentiņu” svētkos!

KATRU ZELTA RUDENTIŅU - 2016

Raksta un fotogrāfiju autore - Anna Kudeiko, LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētāja