<-Atpakaļ

Šodien:

Senior, piedalies!


 

Noslēdzies, lai turpinātos

26.04.2013. plkst. 9.00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā notika ESF finansētā projekta ,,Senior, piedalies!” (Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/067/92) noslēguma konference.

Konferencē piedalījās projekta mērķa grupas seniori, Jelgavas Pensionāru biedrības biedri un citi interesanti, kopā 190 seniori, kā arī projektā iesaistītie eksperti un projekta darba grupa.

Konferences dalībniekus sveica Jelgavas pilsētas Domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pateicās par ieguldīto darbu projekta realizācijā un vēlēja labu veselību un turpmāko līdzdalību sabiedriskos procesos.

Tālāk konferences dalībnieki atskatījās uz projekta norises gaitu, pieņemtajām iniciatīvām, iegūto pieredzi, ko prezentēja projekta vadītāja Marija Kolneja, kura iepazīstināja klātesošos ar projekta radošo komandu, ko pārstāvēja projekta koordinatore - Astra Vanaga, sadarbības partneris - LPF, Aina Verze, eksperti - Edgars Voļskis, Līga Gaigala, Anda Grīnfelde, moderators Jānis Felsbergs.

Konference noritēja pacilātā gaisotnē. Projekta radošā komanda saņēma daudz ziedu un pateicību no mērķa grupas, kā arī atzinību no ekspertu puses.

Aina Verze paziņoja, ka beidzot, pateicoties LPF darbam un projektā izstrādātajām iniciatīvām un parakstītajiem līgumiem ar Labklājības ministriju, valdība ir piekāpusies jautājumā par pensiju indeksāciju kompensācijas mehānismu, ko vēl būs jāizskata arī LR Saeimā, bet ledus ir izkustējies. Tāpēc, kaut arī projekts ir noslēdzies, projektā apstiprinātai Sadarbības padomei kopā ar LPF ir jāturpina darbs pie izstrādātajā dokumentā „Iniciatīvas senioru sociālekonomisko interešu aizstāvībai 2013.-2017. gadam” pausto ierosinājumu realizācijas.

Visi konferences dalībnieki arī saņēma rokasgrāmatu "ZINI SAVAS TIESĪBAS". Rokasgrāmatu saņēma gan biedrības, kas bija iesaistījušās projektā, gan reģionālo konferenču dalībnieki no Vidzemes, Kurzemes un Latgales nevalstiskajām organizācijām. Rokasgrāmata būs pieejama Jelgavas pilsētas bibliotēkā, ZRKAC bibliotēkā, LPF un Jelgavas Pensionāru biedrībā.

Marija Kolneja, Jelgavas Pensionāru biedrības priekšsēdētāja

Projektu administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Par šī materiāla saturu atbild Jelgavas Pensionāru biedrība un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.ESF atbalstītā projekta „Senior, piedalies!”
galvenā ideja


Sabiedrības noslāņošanās bagātajos un nabadzīgajos ar katru gadu paplašinās, tādēļ projekta „Senior, piedalies!” galvenā ideja ir apturēt šo noslāņošanās procesu un saskatīt ceļu, kā praktiski samazināt nevienlīdzību.

Uzskatu, ka projekta izstrādātie priekšlikumi ir pielīdzināmi koncepcijai, kura lielā mērā kalpotu valdošās koalīcijas izvirzītajai prioritātei – nevienlīdzības mazināšanai sabiedrībā.

Lai gan projekta noslēdzošie dokumenti – brošūra „Zini savas tiesības”, priekšlikumu pakete un sadarbības līgums ar Labklājības ministriju tika izstrādāti cienījamu un autoritatīvu ekspertu – profesora Edmunda Voļska un sociālā darba maģistres, Saeimas deputātes Aijas Barčas vadībā, tas tomēr nav vairojis sabiedrības līdzdalību tajā procesā, kā Labklājības ministrija izstrādā lēmumus par pensiju sistēmas sakārtošanu.

Šodien asi izvirzās jautājums – kādēļ Labklājības ministrija ignorē noslēgtā Sadarbības līguma nosacījumus?

Sadarbības līgums ir juridisks dokuments, kurš uzliek abām parakstījušām pusēm izpildīt pienākumus, kurus tās uzņēmušās un ar saviem parakstiem un zīmogiem apstiprinājušas.

Pavisam nesen ar labklājības ministres Ilzes Viņķeles rīkojumu tika nodibināta Senioru lietu padome ar nolūku uzlabot sadarbību, taču reāli ar šo rīkojumu tika sašķelta vecākās paaudze, jo padomē tika iekļauti pārstāvji no pavisam nelielām organizācijām („RASA”, kura pārstāv dažus simtus no Rīgas 160 000 lielās pensionāru saimes, un Latvijas Senioru alianse, kura praktiski darbojas daļā Daugavpils pilsētas), kuri neorientējas pensiju sistēmas likumdošanā, bet netika uzaicināts neviens pārstāvis no projekta „Senior, piedalies!”, kā to paredz Sadarbības līgums.

Kādēļ radusies šāda Labklājības ministrijas attieksme, ja zinām, ka vismaz 16-17 gadus kopš nodibināta Latvijas Pensionāru federācija, sadarbība ar Labklājības ministriju ir bijusi sekmīga un regulāra, labklājības ministri atsaucīgi un saprotoši?

Kas noticis pēdējos gados?

Atbilde ir samērā prozaiska.

Ir radīti apstākļi, lai vieglāk būtu manipulēt ar vecākās paaudzes ļaudīm, tos sadalot un saskaldot, radot pretnostatījumu gan starp pensionāru organizācijām, gan starp paaudzēm.

Un to ir izdarījusi labklājības ministre, kuras īstā misija būtu sabiedrības vienošana un algotais pienākums – tautas labklājības uzlabošana.

7. septembris ir diena, kurā jāskan mūsu kopīgajam „NĒ” līdzšinējai politikai un „JĀ” kopīgai sadarbībai.

Aina Verze
Latvijas Pensionāru federācijas Goda priekšsēdētāja
Projekta „Senior, piedalies!” padomes locekle